news

Agalotan er hafin

28. 08. 2019

Kæru foreldrar og vinir.

Í þessari viku hófst fyrsta lota skólaársins samkvæmt kynjanámskrá Hjallastefnunnar. Fyrsta lotan er Agi og eru lotulyklar hennar virðing, hegðun, kurteisi og framkoma. Lotulykill þessarar viku er ,,virðing‘‘". Oft hefur verið sagt að Agalotan sé mikilvægasta lotan í þeim skilningi að hún er nauðsynlegur undanfari alls annars í námskránni okkar og jafnvel í öllu skólastarfinu. Börnin þurfa að læra á umhverfi sitt, helstu hegðunarreglur og læra góðan samskiptamáta við hin börnin til þess að starf vetrarins geti verið friðsælt, árangursríkt og ánægjulegt. Langstærstur hluti þess aga sem Hjallastefnan viðhefur í skólum sínum er fyrirbyggjandi. Til dæmis eru R-reglurnar í hávegum hafðar í Hjallastefnustarfi röð, regla og rútína í fyrirrúmi á öllum sviðum. Þaulhugsuð dagskrá og einfaldleiki í öllu skipulagi. Þjálfun í kurteisi og mannasiðum, æfing í að heilsast og kveðjast, borðsiðir og umgengni um fataklefa eru raunveruleikatengd verkefni í þessari lotu.

Á Velli erum við með áætlun í Markvissri málörvun sem heitir Máttur málsins og heldur hún okkur á góðu floti að efla okkar dásamlegu nemendur í málörvun. Í orðaforðanum er hugtakið ,,ég‘‘ og allt sem við því kemur og hljóðainnlögninni fær hljóðið/stafurinn ,,M‘‘ að njóta sín. Í tákni með tali eru táknin ,,ég‘‘ og ,,þú‘‘. Hugtakaskilningurinn (rím, fornöfn, afstöðuhugtök o.fl.) heldur sínu sessi og er afar misjafnt hvað er tekið hverju sinni enda fer það eftir aldri og þroska barna. Okkar elstu nemendur hefja sína stafainnlögn en það er eftir 5 ára námskrá Hjallastefnunnar. Eins og sjá má er starfið hafið af kappi og er nóg um að vera hjá okkur. Við ætlum að eiga frábæran vetur og hlökkum til samstarfsins við ykkur kæru foreldrar.

© 2016 - Karellen