news

Orð skipta máli-myndband

25. 03. 2022

Orð skipta máli - Myndband

Leikskólinn Völlur fékk styrk til myndbandagerðar úr Nýsköpunar- og þróunarsjóði Reykjanesbæjar.

Myndbandið heitir Orð skipta máli og er það textað á íslensku, pólsku, ensku og arabísku

Meginmarkmið með myndbandinu er að fræða foreldra um mikilvægi þess að barn búi yfir góðum orðaforða og þannig stuðla að því að foreldrar verði virkir í að efla orðaforða barna sinna.

Barn sem býr yfir góðum orðaforða er betur í stakk búið til að takast á við þær áskoranir sem framtíðin mun bjóða því upp á.

Föstudaginn 11. mars gátum við loksins haldið kynningu á myndbandinu en eins og gefur að skilja höfum við þurft að fresta kynningunni nokkrum sinnum vegna covid.

Kynningin var í Hljómahöll og mættu margir góðir gestir þ.á.m. bæjarstjórinn Kjartan Már Kjartansson, fræðslustjóri, leikskólafulltrúi, fulltrúar frá fræðslu- og velferðarsviði, leikskólastjórar í Reykjanesbæ, ÍSAT-teymi leikskóla í Reykjanesbæ, framkvæmda-, þróunar- og markaðsstjórar Hjallastefnunnar, Sighvatur frá SIGVA media og starfsfólk á Velli.

Myndbandið var unnið í samstarfi við foreldra og starfsfólk leikskólans og þökkum við þeim kærlega fyrir þeirra framlag sem er ómetanlegt. Takk kæru vinir.

Myndbandið var framleitt af SIGVA media.

Linkur á myndband https://vollur.hjalli.is/Myndband


Słowa mają znaczenie - wideo

Przedszkole Völlur otrzymało dotację na produkcję filmu z Funduszu Innowacji i Rozwoju Reykjanesbær.

Film nosi tytuł Słowa mają znaczenie i są napisy dostępne w języku islandzkim, polskim, angielskim i arabskim.

Głównym celem filmu jest uświadomienie rodzicom, jak ważne jest posiadanie przez dziecko bogatego zasobu słownictwa, oraz zachęca rodziców do aktywnego wzmacniania i rozbudowywania słownictwa u swoich dzieci.

Dziecko z bogatym słownictwem jest lepiej przygotowane do stawiania czoła wyzwaniom, które przyniesie przyszłość.

Po kilkukrotnym przekładaniu daty prezentacji filmu z powodu covid, w końcu w piątek, 11 marca, odbyła się premiera filmu.

Prezentacja odbyła się w Hljómahöll i przybyło wielu gości, m.in. burmistrz Kjartan Már Kjartansson, dyrektor ds. edukacji, przedstawiciel przedszkoli, przedstawiciele działu edukacji i opieki społecznej, dyrektorzy przedszkoli w Reykjanesbær, zespół przedszkoli ÍSAT w Reykjanesbær, dyrektorzy ds. wdrażania, rozwoju i marketingu Hjallastefnan, Sighvatur z SIGVA media i pacownicy przedszkola Völlur.

Film powstał we współpracy z rodzicami i personelem przedszkola i serdecznie im dziękujemy za ich nieoceniony wkład.

Dziękujemy drodzy przyjaciele.

Film został wyprodukowany przez SIGVA media.

Link do wideo

https://vollur.hjalli.is/Myndband

Words Matter - Video

The kindergarten Völlur received a grant for production of video from the Reykjanesbær Innovation and Development Fund.

The video is called Words Matter and are subtitles available in Icelandic, Polish, English and Arabic

The main purpose of the video is to make parents aware of the importance of their child having a good vocabulary, and encourages parents to actively reinforce and expand their children's vocabulary.

A child with a good vocabulary is better equipped to face the challenges that the future will bring.

After postponing the film's presentation date several times due to covid, the film finally premiered on Friday, March 11.

The presentation was in Hljómahöll and many important guests attended, incl. Mayor Kjartan Már Kjartansson, director of education, kindergarten representative, representatives from the education and welfare department, kindergarten directors in Reykjanesbær, ÍSAT team of kindergartens in Reykjanesbær, implementation, development and marketing directors of Hjallastefnan, Sighvatur from SIGVA media and staff at Völlur.

The video was made in collaboration with the parents and staff of the kindergarten Völlutr and we thank them very much for their contribution which is invaluable.

Thank you dear friends.

The video was produced by SIGVA media.

Video link https://vollur.hjalli.is/Myndband

© 2016 - Karellen